Bygga huset själv

Drömmer du om att bygga ett eget hus i staden eller kanske en sommarstuga? Härligt! Det mesta går att bygga själv, men när det gäller att resa stommar och tak behövs mer än en person. Om du är amatör är det dock några saker du bör tänka på.

Regler

Man måste följa Boverkets regler om hur byggnader ska utformas. Genom att ta del av dessa regler kan du få information om vilka krav det finns om hygien, hälsa, miljö, stadga, beständighet och bärighetskrav. Givetvis finns det också regler att följa när det gäller arbetsmiljön.Vatten och avlopp kan dras av en enskild person, men det måste ske fackmässigt. En amatör kan bygga sitt eget badrum, men det är krångligt. Det finns regler att följa när det gäller våtutrymmen och det är bäst att kolla med försäkringsbolaget innan man börjar bygga för försäkringsreglerna säger att dessa arbeten ska fara fackmässigt utförda. Elarbeten måste göras av en elektriker. El får endast hanteras av en fackman.

Säkerhet

Det finns också regler när det gäller säkerhet. Arbetsmiljön ska vara bra och säkerheten är viktig för de som arbetar på ditt bygge. Det viktigt att ha bra byggnadsställningar när man bygger. Sådana kan man enkelt hyra in för de delar av arbetet som kräver dem.

Försäkringar och besiktning

Husägaren bär ansvaret för att allt går rätt till på byggt. Man bör ta in en besiktningsman för att vara säker på att allt blivit rätt. Många försäkringsbolag kräver att man går igenom alla delar av huset och kontrollerar byggnationen och även skorstenar måste godkännas. Besiktning och bra dokumentation över hur huset har byggts krävs också. Det är bland annat viktigt att ha av försäkringsskäl.