Få tid över till annat

I städtagen

Vi har mycket som vi ska göra i våra hem och oavsett om vi planerar så känns det som vi aldrig får tid över till annat än vad som ska göras hemmavid. Man städar och renoverar, skjutsar barnen på träningar och man känner ibland att man går på knäna och inte riktigt hinner med allt man vill.

Även om man hjälps åt hemma så kan det ibland kännas som om tiden inte riktigt räcker till. Tack vare RUT så har det blivit bättre ekonomiskt att anlita städhjälp, Att skala bort saker innebär att du får mer tid för annat, renoveringsprojekt med mera. Vidare så kanske det gäller att fundera på logistik till och från träningar, går det att samköra med andra föräldrar så att man inte behöver åka varje vecka med barnen till träningen.

Att anlita hantverkare när man renoverar kan också hjälpa dig att få tid över till annat, och än om ROT-avdraget har sänkts så kan det vara till hjälp rent ekonomiskt när du ska bekosta en renovering eller utbyggnad av din bostad. Den tid som du får över med hjälp av hantverkarna kan vara värt hur mycket som helst.

Självfallet så vill man ställa upp för sina barn och ungdomar så mycket det bara går, men om tiden inte räcker till så kanske man måste ta sig en funderar på hur det verkligen ser ut. Går det att göra saker och ting på något annat sätt för att spara tid. En kväll i veckan där man som familj bara umgås borde ju vara mer värt än att stressa runt och försöka hinna så mycket som möjligt under veckan.