Bygglov

När du bestämt dig för att bygga nytt, bygga om eller göra andra större ändringar av din bostad behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov. Detta är i princip ett formellt godkännande av kommunens byggnadsnämnd som granskat dina planer och därefter gjort bedömningen att allt är okej.Söka bygglovAnmälan för bygglov sker genom en skriftlig anmälan som görs av dig som privatperson till byggnadsnämnden i den kommun där bostaden befinner sig. Ska du exempelvis bygga om ditt sommarhus som ligger i en annan kommun än den du permanent bor i ska en anmälan skickas till kommun där sommarhuset ligger. Den skriftliga anmälan ska innehålla ritningar, beskrivningar och annan relevant information som behövs för att en korrekt bedömning ska kunna göras.Fler detaljer information kring hur anmälan går till, vad du ska tänka på och när bygglov behövs hittar du på Boverkets hemsida.Det går också bra att vända sig till den kommun du planerar söka bygglov i för att få direkt information kring just vad den kommunen önskar i en anmälan. Det kan nämligen skifta mellan olika kommuner beroende på typ av bostad, miljö, område och så vidare.

Olovligt bygge

Kring ombyggnationer och nybyggen finns många lagar och regler, därför måste du se till att du har ordentlig koll på vad som gäller innan du börjar bygga. Skulle det vara så att du påbörjar en ombyggnation som egentligen kräver tillstånd räknas det som ett olovligt bygge, även kallat svartbygge. Byggnadsnämnden kan då antingen kräva en avgift eller be dig att återställa byggnationen.

När bygglovet är fixat

Blev din anmälan godkänd? Grattis! Då är det dags att riva och bygga nytt. Mer information kring hur du går tillväga när du ska riva huset och bygga nytt hittar du här. Här finner du även praktiska råd gällande ekonomi och annat som är värt att tänka på.