Egen brunn

Tillgången till rent dricksvatten är en förutsättning för ett hälsosamt liv, utan överdrift är vatten vårt viktigaste livsmedel. Om du bor långt ifrån kommunala vattenledningar har du ofta egen brunn.Då måste du tänka på att det är ditt eget ansvar att dricksvattnet håller god kvalitet.barn dricker vatten ut flaska

Hur säkerställer du vattnets kvalitet?

Det är som sagt du som fastighets och brunnsägare som är ytterst ansvarig för drift och underhåll av din brunn. Ansvaret innebär i praktiken regelbundna kontroller och tester för att kunna säkerställa att tjänlig vattenkvalité uppehålls. Genom en så kallad vattenanalys undersöker du exempelvis om vattnet är förorenat av farliga bakterier eller om vattnets kemiska egenskaper på något sätt gör det odrickbart.Om du följer Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning framgår det vilka parametrar din vattenanalys ska utgå ifrån. Du behöver dessutom en till två veckors omsättning av vattnet i brunnen innan det anses duga som dricksvatten. Därefter ska ett slutgiltigt prov skickas in till det kommunala vattenverket eller till ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium.

Vattenrening genom vattenanalys och vattenfilter

Det första steget vid testning av brunnsvattnet görs som tidigare nämnt genom vattenanalys, en fullständig vattenanalys består av fyra moment; en kemisk normalkontroll, en mikrobiologisk normalkontroll, metallanalys och en radonanalys. Om du genom analysen kommer fram till att ditt vatten är förorenat är nästa steg att använda ett vattenfilter. Du anpassar ditt vattenfilter efter vilken typ av förorening du drabbas av.Det finns exempelvis filter för borttagning av bakterier, arsenik, radon, eller järn och mangan. Vattenrening behövs inte enbart för att ditt dricksvatten kan vara förorenat av bakterier eller att vattnet har för hög metallhalt. Även den mängd avgaser som kommer från fabriker och motorvägar har kraftigt försämrat vattenkvaliteten. Det gör att vattenrening många gånger är en bra idé.