Underhåll av tak

Det är viktigt att göra regelbundet underhåll på huset annars riskerar man att dra på sig onödiga utgifter i form av reparationer och renoveringar. Skyddar man inte det yttre kan även insidan på huset ta skada.175330-chimney

Allmän skötsel

Skötsel av taket beror mycket på om man har ett tegel- eller plåttak men ett antal skötselråd gäller för båda. Till att börja med bör man göra en visuell kontroll av taket en gång om året, detta kan normalt sett göras enkelt från en stege. En mer noggrann kontroll bör göras var femte år under garantitiden och vartannat år efter garantitiden. Det är även viktigt att man rengör hängrännor efter hösten men innan vintern, annars riskerar man isbildningar i stuprören, någon som kan leda till korrosion och läckage.

Tegel

För tegeltak är det viktigt att man har extra pannor på lager och snabbt byta ut enstaka pannor som de går sönder. För rengöring rekommenderas att man spolar vatten uppifrån för att undvika att få vatten under pannorna. Behöver man ta bort mossa finns det speciella medel för just detta. Dessa medel appliceras ofta på området och får sedan ligga och verka, inom kort försvinner mossan och hjälper även till att hålla den borta en tid framöver.

Plåt

Har man ett tak av plåt ska man inspektera beslagens skick och att de fortfarande sitter fast tillräckligt. Skadade eller lösa beslag utsätter taket för korrosion och måste bytas ut. På plåttak måste man även inspektera färgbeläggningen, var noga med att kolla vinkelrännorna och kanterna på takavvattningen, där är riskerna för färgbeläggningen störst. Ser man spår av avflagnade beläggningar, ojämn blekning, blås- eller sprickbildning eller repor är detta ett tecken på att färgskiktet behöver repareras. Måste man göra detta är det bäst att måla om ett plåttak på våren, då det varken är för varmt eller för fuktigt.