Håll stilen

När man ska renovera sitt hus finns det en hel del att tänka på och kanske framför allt om man bor i ett område där husen ligger tätt.Bor man i ett område där hustyperna är relativt homogena kan det vara bra om man inte gör alltför stora utsvävningar och går ifrån den rådande ”stilen”. Även om det kanske kan verka lite roligt att måla sitt hus prickigt kan det även få negativa konsekvenser. Till exempel kan det påverka priset vid en eventuell försäljning.Har exempelvis alla andra hus i området tegeltak kanske det inte är läge att lägga om sitt tak med till exempel plåt. Har alla andra hus i området fasader i ljusa färger som vitt, gult eller liknande kanske man inte ska måla om sitt hus i svart eller mörkbrunt. Ett bra tips är att kolla med sina grannar om man planerar att göra stora förändringar på huset så dessa är införstådda med det hela eller vill komma med synpunkter.Även när det kommer till fönster, men även altaner, kan det vara bra att hålla sig till samma stil som  övriga hus på gatan eller i området. Samma sak gäller givetvis även trädgården, att denna inte avviket alltför mycket från övriga trädgårdar. Planerar man till exempel att anlägga en häck eller motsvarande kanske inte denna ska vara två meter hög runtom hel tomten om alla andras häckar eller staket endast är en halvmeter höga.