Renovera badrummet – vanliga funderingar

badrum_231389329När det kommer till renovation är badrummet ett i de särklass vanligaste rummen folk funderar på att renovera. Men det kan vara bra att veta ett antal saker innan man sätter igång.Till att börja med behövs det inget bygglov för en standard badrumsrenovering, men kommer ens renoveringar att påverka avloppet i en betydande utsträckning måste man göra en bygganmälan till kommunen där man bor.När man väl planerar en renovering är det bra om man kan samtidigt fixa saker som inte riktigt fungerar som det ska. Detta inkluderar saker som vattnet inte försvinner ner i avloppet tillräckligt snabbt, något som kan kräva en rensning av systemet.Sedan måste man även vara medveten om vilka krav som ställs på badrum. Detta kan man behöva ta upp med sitt försäkringsbolag och med Boverket, som har sina egna krav som badrum måste uppfylla. Anlitar man en hantverkare för jobbet ska man även se till att de är medvetna om alla dessa regler och bestämmelser.Man kan naturligtvis göra stora delar själv, men när det kommer till delar som el och VVS kommer man behöva ha rätt utbildning, annars måste man anlita en kunnig person att utföra arbetet. När det kommer till material kan man antingen välja att köpa det själv eller hitta en hantverkare som även kan ta med sig material för jobbet.Priset är alltid en viktig aspekt av renovering och badrummet speciellt så. Hur mycket man landar på i slutändan kommer naturligtvis bero på saker som storleken på badrummet, kvalitén på materialet och hur omfattande renoveringen faktiskt är. Man kan se ett bra exempel här.Har man dessutom planerat på att renovera ett badrum som ligger på ett källarplan kan det bli dyrare. Detta beror på att man måste ta större försiktighetsåtgärder då källaren ligger närmare all fukt i marken och temperaturskillnaderna mellan källarens väggar och de på andra våningsplan.