Säkerhetstips när du renoverar hemma

Du som renoverar hemma måste tänka på säkerheten. Du handskas med många tunga och farliga material och maskiner, säkerhet och noggrannhet är det som kan skydda dig från allvarliga skador eller i värsta fall döden. Här är det viktigaste du ska tänka på när du renoverar.

Rör inte elen!

Lämna elen i fred, den ska bara en elektriker ta hand om. Du får inte ens handskas med el själv, även om du är kunnig inom området. Blottade kablar och trasiga elledningar ska stängas av omedelbart, det är lätt att glömma att en kabel är strömförande och sedan råkar man peta just där. Du har också ansvaret för elen i ditt hem så om du ser någon som inte stämmer måste du ringa in en elektriker som kan åtgärda detta.

Andningsskydd

När du slipar, skär gipsskivor eller river i ditt hus frigör du damm och partiklar i luften som du sedan andas in. I små mängder är det inte farligt men har du ett helt hem att renovera eller är osäker på vad som finns i väggen du ska riva, måste du använda dig av lämpliga skydd. Andningsskydd finns i flera varianter, från enkla masker till avancerade gasmasker.

Asbest

Det farligaste materialet vi kan ha i våra hem. Asbest är ett fantastiskt material och håller för evigt om du lämnar det ifred. Men när du börjar riva frigörs mikroskopiska fibrer som du andas in och som fastnar i lungorna. Asbest har kopplats till lungcancer och en rad andra andningssjukdomar. Asbest hittar du oftast på tak, i gammalt lim och kakelfog, som brandskydd och isolering samt i en del färger och plaster. Materialet förbjöds på 70-talet men finns fortfarande kvar i många gamla hus. Du får sanera och ta bort asbest själv men det gäller att vara försiktig och använda rätt skyddsutrustning.